تبلیغات
کدهای تقلب

به نام خدا

کدهای تقلب

¯

دوشنبه 24 مرداد 1384

سلام دوباره

امیدوارم که تا حالا از رمز ها استفاده کرده باشی

امروز براتون رمز بازی hitman 2را می ذارم امیدوارم بهتون حال بده

IOIRULEZ or IOIRULEY - God Mode on/off
IOIGIVES - All Weapons and Items
IOIHITLEIF - Health
IOISLO - Slow motion on/off
IOIER - Bomb Mode on/off
IOIHITALI - Ali Mode on/off
IOILEPOW - Special attack Mode on/off
IOIGRV - The force of gravity Mode on/off
IOINGUN - Nail rifle Mode on/off
IOIPOWER - Mega Power

مثل همیشه سمت چپی رمزوراستیه توضیحه

نوشته شده در دوشنبه 24 مرداد 1384 و ساعت 12:08 ق.ظ توسط : بابک
ویرایش شده در - و ساعت -